Kuzbass Kemerovo - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
02/10
Yenisey Krasnoyarsk - Zenit Kazan
Zenit Kazan
02/10
Lokomotiv Novosibirsk - Gazprom-Yugra Surgut
Lokomotiv Novosibirsk
02/10
Ural Ufa - ASK Nizhny Novgorod
ASK Nizhny Novgorod
02/10
Dinamo Moscow - Belogorie Belgorod
Dinamo Moscow
02/10
Zenit St. Petersburg - Neftyanik Orenburg
Zenit St. Petersburg
02/10
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Ural Ufa
Ural Ufa
09/10
Gazprom-Yugra Surgut - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
09/10
Belogorie Belgorod - ASK Nizhny Novgorod
Belogorie Belgorod
09/10
Neftyanik Orenburg - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
10/10
Dynamo Leningrad - Zenit Kazan
Zenit Kazan
10/10
Dinamo Moscow - Zenit St. Petersburg
Dinamo Moscow
10/10
Gazprom-Yugra Surgut - Zenit Kazan
Zenit Kazan
15/10
Kuzbass Kemerovo - Neftyanik Orenburg
Kuzbass Kemerovo
16/10
Lokomotiv Novosibirsk - Dinamo Moscow
Lokomotiv Novosibirsk
16/10
Fakel Novy Urengoy - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
16/10
Ural Ufa - Yenisey Krasnoyarsk
Yenisey Krasnoyarsk
16/10
Zenit St. Petersburg - Belogorie Belgorod
Zenit St. Petersburg
16/10
ASK Nizhny Novgorod - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
ASK Nizhny Novgorod
16/10
Fakel Novy Urengoy - Yenisey Krasnoyarsk
Yenisey Krasnoyarsk
20/10
Kuzbass Kemerovo - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
23/10
Yenisey Krasnoyarsk - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
23/10
Fakel Novy Urengoy - Ural Ufa
Fakel Novy Urengoy
23/10
Belogorie Belgorod - Neftyanik Orenburg
Belogorie Belgorod
23/10
Dinamo Moscow - Gazprom-Yugra Surgut
Dinamo Moscow
23/10
Zenit St. Petersburg - Dynamo Leningrad
Zenit St. Petersburg
23/10
ASK Nizhny Novgorod - Zenit Kazan
Zenit Kazan
23/10
Gazprom-Yugra Surgut - Fakel Novy Urengoy
Gazprom-Yugra Surgut
29/10
Dynamo Leningrad - Ural Ufa
Dynamo Leningrad
29/10
Yenisey Krasnoyarsk - ASK Nizhny Novgorod
ASK Nizhny Novgorod
30/10
Dinamo Moscow - Kuzbass Kemerovo
Dinamo Moscow
30/10
Lokomotiv Novosibirsk - Zenit St. Petersburg
Lokomotiv Novosibirsk
31/10
Zenit Kazan - Neftyanik Orenburg
Zenit Kazan
31/10
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
02/11
Lokomotiv Novosibirsk - Belogorie Belgorod
Lokomotiv Novosibirsk
05/11
Gazprom-Yugra Surgut - Ural Ufa
Gazprom-Yugra Surgut
05/11
Kuzbass Kemerovo - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
06/11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Yenisey Krasnoyarsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
06/11
Fakel Novy Urengoy - Neftyanik Orenburg
Fakel Novy Urengoy
06/11
Zenit Kazan - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
06/11
ASK Nizhny Novgorod - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
06/11
Neftyanik Orenburg - Ural Ufa
Ural Ufa
13/11
Gazprom-Yugra Surgut - ASK Nizhny Novgorod
Gazprom-Yugra Surgut
13/11
Dynamo Leningrad - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
13/11
Belogorie Belgorod - Yenisey Krasnoyarsk
Belogorie Belgorod
13/11
Dinamo Moscow - Fakel Novy Urengoy
Dinamo Moscow
13/11
Zenit St. Petersburg - Zenit Kazan
Zenit Kazan
13/11
Lokomotiv Novosibirsk - Kuzbass Kemerovo
Lokomotiv Novosibirsk
14/11
Yenisey Krasnoyarsk - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
19/11
Fakel Novy Urengoy - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
19/11
Ural Ufa - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
19/11
Kuzbass Kemerovo - Belogorie Belgorod
Kuzbass Kemerovo
20/11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Gazprom-Yugra Surgut
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
20/11
Zenit Kazan - Lokomotiv Novosibirsk
Zenit Kazan
20/11
ASK Nizhny Novgorod - Neftyanik Orenburg
ASK Nizhny Novgorod
21/11
Neftyanik Orenburg - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
04/12
Gazprom-Yugra Surgut - Yenisey Krasnoyarsk
Gazprom-Yugra Surgut
04/12
Belogorie Belgorod - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
04/12
Dinamo Moscow - ASK Nizhny Novgorod
ASK Nizhny Novgorod
04/12
Kuzbass Kemerovo - Zenit Kazan
Zenit Kazan
05/12
Lokomotiv Novosibirsk - Fakel Novy Urengoy
Lokomotiv Novosibirsk
05/12
Zenit St. Petersburg - Ural Ufa
Zenit St. Petersburg
07/12
Yenisey Krasnoyarsk - Fakel Novy Urengoy
Yenisey Krasnoyarsk
08/12
Yenisey Krasnoyarsk - Neftyanik Orenburg
Yenisey Krasnoyarsk
17/12
Dynamo Leningrad - Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Leningrad
17/12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
18/12
Ural Ufa - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
18/12
ASK Nizhny Novgorod - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
18/12
Fakel Novy Urengoy - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
19/12
Zenit Kazan - Belogorie Belgorod
Zenit Kazan
19/12
Fakel Novy Urengoy - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Fakel Novy Urengoy
21/12
Kuzbass Kemerovo - Ural Ufa
Kuzbass Kemerovo
25/12
Neftyanik Orenburg - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
25/12
Zenit St. Petersburg - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit St. Petersburg
03/01
Belogorie Belgorod - Gazprom-Yugra Surgut
Belogorie Belgorod
03/01
Dinamo Moscow - Yenisey Krasnoyarsk
Dinamo Moscow
03/01
Lokomotiv Novosibirsk - ASK Nizhny Novgorod
Lokomotiv Novosibirsk
04/01
Zenit Kazan - Fakel Novy Urengoy
Zenit Kazan
04/01
Lokomotiv Novosibirsk - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Lokomotiv Novosibirsk
07/01
Yenisey Krasnoyarsk - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
07/01
Gazprom-Yugra Surgut - Neftyanik Orenburg
Gazprom-Yugra Surgut
07/01
Kuzbass Kemerovo - ASK Nizhny Novgorod
Kuzbass Kemerovo
08/01
Ural Ufa - Zenit Kazan
Zenit Kazan
08/01
Dynamo Leningrad - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
08/01
Fakel Novy Urengoy - Belogorie Belgorod
Fakel Novy Urengoy
10/01
ASK Nizhny Novgorod - Fakel Novy Urengoy
ASK Nizhny Novgorod
14/01
Yenisey Krasnoyarsk - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
15/01
Gazprom-Yugra Surgut - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
15/01
Zenit Kazan - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit Kazan
15/01
Neftyanik Orenburg - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
16/01
Gazprom-Yugra Surgut - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
22/01
Dynamo Leningrad - Kuzbass Kemerovo
Dynamo Leningrad
22/01
Zenit Kazan - Yenisey Krasnoyarsk
Zenit Kazan
23/01
Kuzbass Kemerovo - Gazprom-Yugra Surgut
Kuzbass Kemerovo
28/01
Ural Ufa - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
28/01
Zenit Kazan - Dynamo Leningrad
Zenit Kazan
29/01
Yenisey Krasnoyarsk - Ural Ufa
Yenisey Krasnoyarsk
05/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - ASK Nizhny Novgorod
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
05/02
Belogorie Belgorod - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
05/02
Dinamo Moscow - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
05/02
Zenit Kazan - Gazprom-Yugra Surgut
Zenit Kazan
06/02
Ural Ufa - Fakel Novy Urengoy
Ural Ufa
11/02
Dynamo Leningrad - Zenit St. Petersburg
Dynamo Leningrad
12/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
13/02
Neftyanik Orenburg - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
13/02
Zenit Kazan - ASK Nizhny Novgorod
Zenit Kazan
13/02
Gazprom-Yugra Surgut - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
13/02
Kuzbass Kemerovo - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
19/02
Fakel Novy Urengoy - Gazprom-Yugra Surgut
Fakel Novy Urengoy
19/02
Ural Ufa - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
19/02
Neftyanik Orenburg - Zenit Kazan
Zenit Kazan
19/02
Belogorie Belgorod - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Belogorie Belgorod
19/02
ASK Nizhny Novgorod - Yenisey Krasnoyarsk
Yenisey Krasnoyarsk
19/02
Zenit St. Petersburg - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
20/02
Dinamo Moscow - Zenit St. Petersburg
Dinamo Moscow
23/02
Yenisey Krasnoyarsk - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25/02
Neftyanik Orenburg - Fakel Novy Urengoy
Fakel Novy Urengoy
25/02
Belogorie Belgorod - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
25/02
Dynamo Leningrad - ASK Nizhny Novgorod
Dynamo Leningrad
25/02
Zenit St. Petersburg - Kuzbass Kemerovo
Zenit St. Petersburg
27/02
Dinamo Moscow - Zenit Kazan
Zenit Kazan
27/02
Ural Ufa - Gazprom-Yugra Surgut
Gazprom-Yugra Surgut
28/02
Lokomotiv Novosibirsk - Neftyanik Orenburg
Lokomotiv Novosibirsk
02/03
Fakel Novy Urengoy - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
04/03
Ural Ufa - Neftyanik Orenburg
Ural Ufa
04/03
ASK Nizhny Novgorod - Gazprom-Yugra Surgut
ASK Nizhny Novgorod
04/03
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
05/03
Zenit Kazan - Zenit St. Petersburg
Zenit Kazan
05/03
Yenisey Krasnoyarsk - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
06/03
Kuzbass Kemerovo - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
06/03
Dynamo Leningrad - Yenisey Krasnoyarsk
Dynamo Leningrad
11/03
Lokomotiv Novosibirsk - Zenit Kazan
Zenit Kazan
12/03
Dinamo Moscow - Ural Ufa
Dinamo Moscow
12/03
Neftyanik Orenburg - ASK Nizhny Novgorod
ASK Nizhny Novgorod
13/03
Gazprom-Yugra Surgut - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
13/03
Belogorie Belgorod - Kuzbass Kemerovo
Belogorie Belgorod
13/03
Zenit St. Petersburg - Fakel Novy Urengoy
Zenit St. Petersburg
13/03
Dynamo Leningrad - Fakel Novy Urengoy
Fakel Novy Urengoy
15/03
ASK Nizhny Novgorod - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
17/03
Yenisey Krasnoyarsk - Gazprom-Yugra Surgut
Yenisey Krasnoyarsk
18/03
Fakel Novy Urengoy - Lokomotiv Novosibirsk
Fakel Novy Urengoy
18/03
Zenit Kazan - Kuzbass Kemerovo
Zenit Kazan
18/03
Ural Ufa - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
19/03
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Neftyanik Orenburg
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
19/03
Dynamo Leningrad - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
20/03
ASK Nizhny Novgorod - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
20/03
Neftyanik Orenburg - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
23/03
Dinamo Moscow - Belogorie Belgorod
Dinamo Moscow
23/03
Gazprom-Yugra Surgut - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
25/03
Kuzbass Kemerovo - Fakel Novy Urengoy
Fakel Novy Urengoy
26/03
Lokomotiv Novosibirsk - Ural Ufa
Lokomotiv Novosibirsk
26/03
Zenit St. Petersburg - ASK Nizhny Novgorod
Zenit St. Petersburg
26/03
Dinamo Moscow - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dinamo Moscow
26/03
Neftyanik Orenburg - Yenisey Krasnoyarsk
Neftyanik Orenburg
27/03
Belogorie Belgorod - Zenit Kazan
Zenit Kazan
27/03
Lokomotiv Novosibirsk - Yenisey Krasnoyarsk
Lokomotiv Novosibirsk
29/03
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Fakel Novy Urengoy
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
30/03
Dynamo Leningrad - Neftyanik Orenburg
Dynamo Leningrad
01/04
Yenisey Krasnoyarsk - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
02/04
Fakel Novy Urengoy - Zenit Kazan
Zenit Kazan
02/04
Ural Ufa - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
02/04
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
02/04
ASK Nizhny Novgorod - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
02/04
Gazprom-Yugra Surgut - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
03/04
Neftyanik Orenburg - Kuzbass Kemerovo
Neftyanik Orenburg
05/04
ASK Nizhny Novgorod - Ural Ufa
Ural Ufa
06/04
Dinamo Moscow - Fakel Novy Urengoy
Dinamo Moscow
20/04
Dynamo Leningrad - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Leningrad
20/04
Belogorie Belgorod - Kuzbass Kemerovo
Belogorie Belgorod
20/04
Zenit St. Petersburg - ASK Nizhny Novgorod
Zenit St. Petersburg
20/04
Kuzbass Kemerovo - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
24/04
Fakel Novy Urengoy - Dinamo Moscow
Dinamo Moscow
24/04
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
24/04
ASK Nizhny Novgorod - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
24/04
Zenit St. Petersburg - Zenit Kazan
Zenit Kazan
10/05
Dinamo Moscow - Lokomotiv Novosibirsk
Dinamo Moscow
10/05