Kuzbass Kemerovo - Ural Ufa
Kuzbass Kemerovo
10/09
Gazprom-Yugra Surgut - Yenisey Krasnoyarsk
Gazprom-Yugra Surgut
10/09
Fakel Novyi Urengoy - Nova Novokuybyshevsk
Nova Novokuybyshevsk
10/09
Dynamo Leningrad - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
10/09
Zenit Kazan - Yaroslavich Yaroslavl
Zenit Kazan
10/09
Dynamo Moskva - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
10/09
Belogorie Belgorod - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Belogorie Belgorod
11/09
Lokomotiv Novosibirsk - Gazprom-Yugra Surgut
Lokomotiv Novosibirsk
16/09
Ural Ufa - Zenit Kazan
Zenit Kazan
16/09
Dynamo Moskva - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
16/09
Zenit St. Petersburg - Yenisey Krasnoyarsk
Zenit St. Petersburg
16/09
Belogorie Belgorod - Fakel Novyi Urengoy
Belogorie Belgorod
16/09
Yaroslavich Yaroslavl - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yaroslavich Yaroslavl
16/09
Nova Novokuybyshevsk - Dynamo Leningrad
Nova Novokuybyshevsk
17/09
Belogorie Belgorod - Zenit St. Petersburg
Belogorie Belgorod
22/09
Kuzbass Kemerovo - Nova Novokuybyshevsk
Kuzbass Kemerovo
23/09
Ural Ufa - Yenisey Krasnoyarsk
Ural Ufa
23/09
Gazprom-Yugra Surgut - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Gazprom-Yugra Surgut
23/09
Dynamo Leningrad - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
23/09
Zenit Kazan - Lokomotiv Novosibirsk
Zenit Kazan
23/09
Dynamo Moskva - Yaroslavich Yaroslavl
Dynamo Moskva
23/09
Zenit St. Petersburg - Fakel Novyi Urengoy
Zenit St. Petersburg
26/09
Yenisey Krasnoyarsk - Yaroslavich Yaroslavl
Yenisey Krasnoyarsk
27/09
Nova Novokuybyshevsk - Ural Ufa
Ural Ufa
27/09
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Kuzbass Kemerovo
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
27/09
Gazprom-Yugra Surgut - Dynamo Leningrad
Gazprom-Yugra Surgut
27/09
Zenit Kazan - Belogorie Belgorod
Zenit Kazan
27/09
Dynamo Moskva - Lokomotiv Novosibirsk
Dynamo Moskva
27/09
Yenisey Krasnoyarsk - Nova Novokuybyshevsk
Nova Novokuybyshevsk
30/09
Lokomotiv Novosibirsk - Yaroslavich Yaroslavl
Lokomotiv Novosibirsk
30/09
Ural Ufa - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Ural Ufa
30/09
Gazprom-Yugra Surgut - Zenit St. Petersburg
Gazprom-Yugra Surgut
30/09
Dynamo Leningrad - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
30/09
Zenit Kazan - Fakel Novyi Urengoy
Zenit Kazan
30/09
Belogorie Belgorod - Dynamo Moskva
Belogorie Belgorod
30/09
Lokomotiv Novosibirsk - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
07/10
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Yenisey Krasnoyarsk
Yenisey Krasnoyarsk
07/10
Ural Ufa - Dynamo Leningrad
Ural Ufa
07/10
Zenit Kazan - Gazprom-Yugra Surgut
Zenit Kazan
07/10
Zenit St. Petersburg - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
07/10
Dynamo Moskva - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
07/10
Yaroslavich Yaroslavl - Nova Novokuybyshevsk
Nova Novokuybyshevsk
07/10
Ural Ufa - Zenit St. Petersburg
Ural Ufa
20/10
Nova Novokuybyshevsk - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Nova Novokuybyshevsk
21/10
Gazprom-Yugra Surgut - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
21/10
Dynamo Leningrad - Yenisey Krasnoyarsk
Yenisey Krasnoyarsk
21/10
Kuzbass Kemerovo - Zenit Kazan
Zenit Kazan
22/10
Fakel Novyi Urengoy - Lokomotiv Novosibirsk
Fakel Novyi Urengoy
22/10
Belogorie Belgorod - Yaroslavich Yaroslavl
Belogorie Belgorod
22/10
Yenisey Krasnoyarsk - Zenit Kazan
Zenit Kazan
26/10
Kuzbass Kemerovo - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
28/10
Nova Novokuybyshevsk - Zenit St. Petersburg
Nova Novokuybyshevsk
28/10
Ural Ufa - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
28/10
Fakel Novyi Urengoy - Yaroslavich Yaroslavl
Fakel Novyi Urengoy
28/10
Gazprom-Yugra Surgut - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
28/10
Dynamo Leningrad - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Leningrad
28/10
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
04/11
Nova Novokuybyshevsk - Gazprom-Yugra Surgut
Nova Novokuybyshevsk
04/11
Ural Ufa - Yaroslavich Yaroslavl
Ural Ufa
04/11
Zenit Kazan - Dynamo Moskva
Zenit Kazan
04/11
Yenisey Krasnoyarsk - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
05/11
Belogorie Belgorod - Dynamo Leningrad
Belogorie Belgorod
05/11
Zenit St. Petersburg - Lokomotiv Novosibirsk
Zenit St. Petersburg
05/11
Nova Novokuybyshevsk - Zenit Kazan
Zenit Kazan
11/11
Gazprom-Yugra Surgut - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
11/11
Yaroslavich Yaroslavl - Dynamo Leningrad
Yaroslavich Yaroslavl
11/11
Dynamo Moskva - Yenisey Krasnoyarsk
Dynamo Moskva
11/11
Belogorie Belgorod - Kuzbass Kemerovo
Belogorie Belgorod
11/11
Zenit St. Petersburg - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit St. Petersburg
11/11
Kuzbass Kemerovo - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
15/11
Lokomotiv Novosibirsk - Yenisey Krasnoyarsk
Lokomotiv Novosibirsk
15/11
Dynamo Leningrad - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
15/11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Zenit Kazan
Zenit Kazan
15/11
Nova Novokuybyshevsk - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
15/11
Ural Ufa - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
15/11
Gazprom-Yugra Surgut - Yaroslavich Yaroslavl
Gazprom-Yugra Surgut
15/11
Lokomotiv Novosibirsk - Nova Novokuybyshevsk
Lokomotiv Novosibirsk
18/11
Yenisey Krasnoyarsk - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
18/11
Fakel Novyi Urengoy - Ural Ufa
Fakel Novyi Urengoy
18/11
Gazprom-Yugra Surgut - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
18/11
Dynamo Leningrad - Zenit Kazan
Zenit Kazan
18/11
Dynamo Moskva - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Moskva
18/11
Yaroslavich Yaroslavl - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
18/11
Lokomotiv Novosibirsk - Ural Ufa
Lokomotiv Novosibirsk
22/11
Zenit St. Petersburg - Zenit Kazan
Zenit St. Petersburg
22/11
Yenisey Krasnoyarsk - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
25/11
Kuzbass Kemerovo - Yaroslavich Yaroslavl
Yaroslavich Yaroslavl
25/11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
25/11
Ural Ufa - Gazprom-Yugra Surgut
Ural Ufa
25/11
Dynamo Moskva - Dynamo Leningrad
Dynamo Moskva
25/11
Belogorie Belgorod - Nova Novokuybyshevsk
Belogorie Belgorod
25/11
Yenisey Krasnoyarsk - Gazprom-Yugra Surgut
Gazprom-Yugra Surgut
09/12
Ural Ufa - Kuzbass Kemerovo
Ural Ufa
09/12
Nova Novokuybyshevsk - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
09/12
Zenit Kazan - Yaroslavich Yaroslavl
Zenit Kazan
09/12
Zenit St. Petersburg - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
09/12
Lokomotiv Novosibirsk - Dynamo Leningrad
Lokomotiv Novosibirsk
10/12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
10/12
Lokomotiv Novosibirsk - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
24/12
Kuzbass Kemerovo - Yenisey Krasnoyarsk
Kuzbass Kemerovo
24/12
Gazprom-Yugra Surgut - Nova Novokuybyshevsk
Nova Novokuybyshevsk
24/12
Fakel Novyi Urengoy - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Fakel Novyi Urengoy
24/12
Yaroslavich Yaroslavl - Ural Ufa
Ural Ufa
24/12
Dynamo Leningrad - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
24/12
Dynamo Moskva - Zenit Kazan
Zenit Kazan
24/12
Yenisey Krasnoyarsk - Ural Ufa
Ural Ufa
28/12
Lokomotiv Novosibirsk - Zenit Kazan
Zenit Kazan
28/12
Nova Novokuybyshevsk - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
28/12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Gazprom-Yugra Surgut
Gazprom-Yugra Surgut
28/12
Fakel Novyi Urengoy - Dynamo Leningrad
Fakel Novyi Urengoy
28/12
Yaroslavich Yaroslavl - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
28/12
Zenit St. Petersburg - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
28/12
Lokomotiv Novosibirsk - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
06/01
Kuzbass Kemerovo - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Kuzbass Kemerovo
06/01
Ural Ufa - Nova Novokuybyshevsk
Ural Ufa
06/01
Fakel Novyi Urengoy - Zenit St. Petersburg
Fakel Novyi Urengoy
06/01
Dynamo Leningrad - Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Leningrad
06/01
Yaroslavich Yaroslavl - Yenisey Krasnoyarsk
Yenisey Krasnoyarsk
06/01
Belogorie Belgorod - Zenit Kazan
Belogorie Belgorod
07/01
Kuzbass Kemerovo - Dynamo Leningrad
Kuzbass Kemerovo
10/01
Nova Novokuybyshevsk - Yenisey Krasnoyarsk
Nova Novokuybyshevsk
10/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Ural Ufa
Ural Ufa
10/01
Fakel Novyi Urengoy - Zenit Kazan
Zenit Kazan
10/01
Zenit St. Petersburg - Gazprom-Yugra Surgut
Zenit St. Petersburg
10/01
Dynamo Moskva - Belogorie Belgorod
Dynamo Moskva
10/01
Yaroslavich Yaroslavl - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
10/01
Yenisey Krasnoyarsk - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yenisey Krasnoyarsk
13/01
Kuzbass Kemerovo - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
13/01
Gazprom-Yugra Surgut - Zenit Kazan
Zenit Kazan
13/01
Fakel Novyi Urengoy - Dynamo Moskva
Fakel Novyi Urengoy
13/01
Dynamo Leningrad - Ural Ufa
Dynamo Leningrad
13/01
Nova Novokuybyshevsk - Yaroslavich Yaroslavl
Nova Novokuybyshevsk
13/01
Belogorie Belgorod - Lokomotiv Novosibirsk
Belogorie Belgorod
13/01
Yenisey Krasnoyarsk - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
20/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Nova Novokuybyshevsk
Nova Novokuybyshevsk
20/01
Zenit St. Petersburg - Ural Ufa
Zenit St. Petersburg
20/01
Dynamo Moskva - Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Moskva
20/01
Lokomotiv Novosibirsk - Fakel Novyi Urengoy
Lokomotiv Novosibirsk
21/01
Zenit Kazan - Kuzbass Kemerovo
Zenit Kazan
21/01
Yaroslavich Yaroslavl - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
21/01
Lokomotiv Novosibirsk - Kuzbass Kemerovo
Lokomotiv Novosibirsk
27/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Dynamo Leningrad
Dynamo Leningrad
27/01
Zenit Kazan - Yenisey Krasnoyarsk
Zenit Kazan
27/01
Dynamo Moskva - Ural Ufa
Dynamo Moskva
27/01
Belogorie Belgorod - Gazprom-Yugra Surgut
Gazprom-Yugra Surgut
27/01
Yaroslavich Yaroslavl - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
27/01
Zenit St. Petersburg - Nova Novokuybyshevsk
Zenit St. Petersburg
29/01
Dynamo Leningrad - Nova Novokuybyshevsk
Nova Novokuybyshevsk
01/02
Yenisey Krasnoyarsk - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
03/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Yaroslavich Yaroslavl
Yaroslavich Yaroslavl
03/02
Zenit Kazan - Ural Ufa
Zenit Kazan
03/02
Kuzbass Kemerovo - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
04/02
Fakel Novyi Urengoy - Belogorie Belgorod
Belogorie Belgorod
04/02
Gazprom-Yugra Surgut - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
05/02
Kuzbass Kemerovo - Belogorie Belgorod
Kuzbass Kemerovo
08/02
Ural Ufa - Lokomotiv Novosibirsk
Lokomotiv Novosibirsk
09/02
Yenisey Krasnoyarsk - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
10/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
10/02
Fakel Novyi Urengoy - Gazprom-Yugra Surgut
Fakel Novyi Urengoy
10/02
Zenit Kazan - Nova Novokuybyshevsk
Zenit Kazan
10/02
Dynamo Leningrad - Yaroslavich Yaroslavl
Dynamo Leningrad
10/02
Yenisey Krasnoyarsk - Lokomotiv Novosibirsk
Yenisey Krasnoyarsk
17/02
Fakel Novyi Urengoy - Kuzbass Kemerovo
Kuzbass Kemerovo
17/02
Zenit Kazan - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit Kazan
17/02
Zenit St. Petersburg - Dynamo Leningrad
Zenit St. Petersburg
17/02
Dynamo Moskva - Nova Novokuybyshevsk
Dynamo Moskva
17/02
Belogorie Belgorod - Ural Ufa
Belogorie Belgorod
17/02
Yaroslavich Yaroslavl - Gazprom-Yugra Surgut
Gazprom-Yugra Surgut
17/02
Belogorie Belgorod - Yenisey Krasnoyarsk
Belogorie Belgorod
23/02
Kuzbass Kemerovo - Gazprom-Yugra Surgut
Kuzbass Kemerovo
24/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk - Dynamo Moskva
Dynamo Moskva
24/02
Nova Novokuybyshevsk - Lokomotiv Novosibirsk
Nova Novokuybyshevsk
24/02
Ural Ufa - Fakel Novyi Urengoy
Fakel Novyi Urengoy
24/02
Zenit Kazan - Dynamo Leningrad
Zenit Kazan
24/02
Zenit St. Petersburg - Yaroslavich Yaroslavl
Zenit St. Petersburg
24/02
Lokomotiv Novosibirsk - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
02/03
Fakel Novyi Urengoy - Yenisey Krasnoyarsk
02/03
Zenit Kazan - Zenit St. Petersburg
02/03
Dynamo Leningrad - Dynamo Moskva
02/03
Nova Novokuybyshevsk - Belogorie Belgorod
03/03
Gazprom-Yugra Surgut - Ural Ufa
03/03
Yaroslavich Yaroslavl - Kuzbass Kemerovo
03/03