10/09
Kuzbass Kemerovo
Ural Ufa
25
25
23
25
23
21
25
18
10/09
Gazprom-Yugra Surgut
Yenisey Krasnoyarsk
22
25
25
25
25
23
18
22
10/09
Fakel Novyi Urengoy
Nova Novokuybyshevsk
25
25
21
16
13
21
18
25
25
15
10/09
Dynamo Leningrad
Lokomotiv Novosibirsk
25
22
15
18
18
25
25
25
10/09
Zenit Kazan
Yaroslavich Yaroslavl
25
26
25
16
24
15
10/09
Dynamo Moskva
Zenit St. Petersburg
25
20
17
24
19
25
25
26
11/09
Belogorie Belgorod
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
19
25
25
25
25
15
20
18
16/09
Lokomotiv Novosibirsk
Gazprom-Yugra Surgut
25
25
19
25
15
19
25
16
16/09
Ural Ufa
Zenit Kazan
15
22
11
25
25
25
16/09
Dynamo Moskva
Kuzbass Kemerovo
25
18
20
25
11
21
25
25
22
15
16/09
Zenit St. Petersburg
Yenisey Krasnoyarsk
19
25
25
25
25
21
16
22
16/09
Belogorie Belgorod
Fakel Novyi Urengoy
25
25
25
23
17
23
16/09
Yaroslavich Yaroslavl
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
23
25
19
23
25
17
17/09
Nova Novokuybyshevsk
Dynamo Leningrad
25
22
20
25
20
23
25
25
18
18
22/09
Belogorie Belgorod
Zenit St. Petersburg
25
25
22
25
21
20
25
19
23/09
Kuzbass Kemerovo
Nova Novokuybyshevsk
25
25
23
25
19
17
25
14
23/09
Ural Ufa
Yenisey Krasnoyarsk
21
23
25
25
15
25
25
20
18
10
23/09
Gazprom-Yugra Surgut
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
18
23
25
15
16
25
25
20
11
23/09
Dynamo Leningrad
Fakel Novyi Urengoy
21
18
20
25
25
25
23/09
Zenit Kazan
Lokomotiv Novosibirsk
22
25
25
25
25
22
23
22
23/09
Dynamo Moskva
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
25
18
17
16
26/09
Zenit St. Petersburg
Fakel Novyi Urengoy
25
25
26
10
17
24
27/09
Yenisey Krasnoyarsk
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
25
20
21
19
27/09
Nova Novokuybyshevsk
Ural Ufa
25
24
17
23
17
26
25
25
27/09
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Kuzbass Kemerovo
17
20
25
25
15
25
25
19
23
8
27/09
Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Leningrad
25
17
25
22
15
19
25
13
25
11
27/09
Zenit Kazan
Belogorie Belgorod
25
25
25
19
23
18
27/09
Dynamo Moskva
Lokomotiv Novosibirsk
25
17
25
35
23
25
23
33
30/09
Yenisey Krasnoyarsk
Nova Novokuybyshevsk
23
25
14
28
25
17
25
30
30/09
Lokomotiv Novosibirsk
Yaroslavich Yaroslavl
23
25
18
25
15
25
23
25
20
10
30/09
Ural Ufa
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
23
19
23
30/09
Gazprom-Yugra Surgut
Zenit St. Petersburg
22
28
25
25
15
25
26
27
22
11
30/09
Dynamo Leningrad
Kuzbass Kemerovo
25
25
22
23
6
19
22
25
25
15
30/09
Zenit Kazan
Fakel Novyi Urengoy
25
17
25
20
15
22
25
23
25
9
30/09
Belogorie Belgorod
Dynamo Moskva
34
25
25
32
20
23
07/10
Lokomotiv Novosibirsk
Belogorie Belgorod
25
25
20
20
13
20
18
25
25
15
07/10
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yenisey Krasnoyarsk
20
21
20
25
25
25
07/10
Ural Ufa
Dynamo Leningrad
25
20
21
25
15
22
25
25
22
13
07/10
Zenit Kazan
Gazprom-Yugra Surgut
25
26
20
25
15
24
25
21
07/10
Zenit St. Petersburg
Kuzbass Kemerovo
25
21
16
28
20
25
25
30
07/10
Dynamo Moskva
Fakel Novyi Urengoy
21
25
23
24
25
20
25
26
07/10
Yaroslavich Yaroslavl
Nova Novokuybyshevsk
25
27
19
17
11
16
25
25
25
15
20/10
Ural Ufa
Zenit St. Petersburg
25
27
19
25
19
25
25
20
21/10
Nova Novokuybyshevsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
17
22
22
21/10
Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Moskva
25
23
25
22
13
22
25
17
25
15
21/10
Dynamo Leningrad
Yenisey Krasnoyarsk
21
25
25
19
12
25
21
19
25
15
22/10
Kuzbass Kemerovo
Zenit Kazan
22
26
21
25
28
25
22/10
Fakel Novyi Urengoy
Lokomotiv Novosibirsk
20
25
25
24
15
25
21
19
26
13
22/10
Belogorie Belgorod
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
25
18
20
16
26/10
Yenisey Krasnoyarsk
Zenit Kazan
22
20
25
24
25
25
23
26
28/10
Kuzbass Kemerovo
Lokomotiv Novosibirsk
25
22
16
31
23
25
25
33
28/10
Nova Novokuybyshevsk
Zenit St. Petersburg
25
25
28
22
22
26
28/10
Ural Ufa
Dynamo Moskva
22
17
22
25
25
25
28/10
Fakel Novyi Urengoy
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
25
19
21
19
28/10
Gazprom-Yugra Surgut
Belogorie Belgorod
20
22
24
25
25
26
28/10
Dynamo Leningrad
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
27
25
20
25
19
04/11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Fakel Novyi Urengoy
25
20
23
13
22
25
25
25
04/11
Nova Novokuybyshevsk
Gazprom-Yugra Surgut
26
25
25
21
15
28
22
20
25
3
04/11
Ural Ufa
Yaroslavich Yaroslavl
21
25
27
25
25
15
25
21
04/11
Zenit Kazan
Dynamo Moskva
25
25
25
19
21
14
05/11
Yenisey Krasnoyarsk
Kuzbass Kemerovo
19
23
25
21
25
25
21
25
05/11
Belogorie Belgorod
Dynamo Leningrad
25
25
25
19
22
20
05/11
Zenit St. Petersburg
Lokomotiv Novosibirsk
25
25
25
23
17
19
11/11
Nova Novokuybyshevsk
Zenit Kazan
17
23
16
25
25
25
11/11
Gazprom-Yugra Surgut
Fakel Novyi Urengoy
22
25
24
25
25
20
26
27
11/11
Yaroslavich Yaroslavl
Dynamo Leningrad
25
25
25
29
27
21
20
27
11/11
Dynamo Moskva
Yenisey Krasnoyarsk
25
19
25
25
21
25
15
20
11/11
Belogorie Belgorod
Kuzbass Kemerovo
26
25
25
24
13
17
11/11
Zenit St. Petersburg
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
18
18
21
15/11
Kuzbass Kemerovo
Fakel Novyi Urengoy
18
23
19
25
25
25
15/11
Lokomotiv Novosibirsk
Yenisey Krasnoyarsk
25
25
25
16
18
17
15/11
Dynamo Leningrad
Zenit St. Petersburg
23
23
21
25
25
25
15/11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit Kazan
20
23
12
25
25
25
15/11
Nova Novokuybyshevsk
Dynamo Moskva
25
18
25
19
14
22
25
20
25
16
15/11
Ural Ufa
Belogorie Belgorod
22
25
19
14
25
16
25
25
15/11
Gazprom-Yugra Surgut
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
22
25
15
15
25
19
18/11
Lokomotiv Novosibirsk
Nova Novokuybyshevsk
25
25
25
19
21
23
18/11
Yenisey Krasnoyarsk
Belogorie Belgorod
16
20
18
25
25
25
18/11
Fakel Novyi Urengoy
Ural Ufa
25
25
17
25
22
21
25
22
18/11
Gazprom-Yugra Surgut
Kuzbass Kemerovo
25
23
18
13
17
25
25
25
18/11
Dynamo Leningrad
Zenit Kazan
14
21
17
25
25
25
18/11
Dynamo Moskva
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
23
17
16
18/11
Yaroslavich Yaroslavl
Zenit St. Petersburg
22
21
30
24
25
25
28
26
22/11
Lokomotiv Novosibirsk
Ural Ufa
25
25
25
15
19
13
22/11
Zenit St. Petersburg
Zenit Kazan
22
25
25
25
25
19
23
23
25/11
Yenisey Krasnoyarsk
Fakel Novyi Urengoy
15
20
18
25
25
25
25/11
Kuzbass Kemerovo
Yaroslavich Yaroslavl
25
22
25
23
27
25
18
25
25/11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Lokomotiv Novosibirsk
25
20
19
27
25
25
25/11
Ural Ufa
Gazprom-Yugra Surgut
22
25
25
21
15
25
20
21
25
12
25/11
Dynamo Moskva
Dynamo Leningrad
26
25
25
24
17
21
25/11
Belogorie Belgorod
Nova Novokuybyshevsk
25
25
21
25
21
19
25
23
09/12
Yenisey Krasnoyarsk
Gazprom-Yugra Surgut
25
22
19
23
22
25
25
25
09/12
Ural Ufa
Kuzbass Kemerovo
25
25
25
22
22
23
09/12
Nova Novokuybyshevsk
Fakel Novyi Urengoy
13
25
19
25
27
25
09/12
Zenit Kazan
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
23
25
14
10
25
15
09/12
Zenit St. Petersburg
Dynamo Moskva
22
25
21
22
25
23
25
25
10/12
Lokomotiv Novosibirsk
Dynamo Leningrad
25
25
27
20
19
25
10/12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Belogorie Belgorod
25
22
26
15
6
19
25
24
25
15
24/12
Lokomotiv Novosibirsk
Zenit St. Petersburg
23
26
25
25
12
25
24
17
27
15
24/12
Kuzbass Kemerovo
Yenisey Krasnoyarsk
25
25
25
19
18
19
24/12
Gazprom-Yugra Surgut
Nova Novokuybyshevsk
18
25
26
15
13
25
17
24
25
15
24/12
Fakel Novyi Urengoy
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
27
25
14
25
15
24/12
Yaroslavich Yaroslavl
Ural Ufa
21
22
19
25
25
25
24/12
Dynamo Leningrad
Belogorie Belgorod
20
22
26
25
25
28
24/12
Dynamo Moskva
Zenit Kazan
25
22
27
20
27
25
25
25
28/12
Yenisey Krasnoyarsk
Ural Ufa
16
20
24
25
25
26
28/12
Lokomotiv Novosibirsk
Zenit Kazan
21
19
21
25
25
25
28/12
Nova Novokuybyshevsk
Kuzbass Kemerovo
25
23
24
18
21
25
26
25
28/12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Gazprom-Yugra Surgut
23
29
14
22
25
27
25
25
28/12
Fakel Novyi Urengoy
Dynamo Leningrad
26
25
22
25
24
16
25
19
28/12
Yaroslavich Yaroslavl
Dynamo Moskva
15
31
16
25
33
25
28/12
Zenit St. Petersburg
Belogorie Belgorod
17
25
20
15
25
21
25
25
06/01
Lokomotiv Novosibirsk
Dynamo Moskva
25
32
22
21
18
34
25
25
06/01
Kuzbass Kemerovo
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
0
0
0
06/01
Ural Ufa
Nova Novokuybyshevsk
25
25
25
21
22
18
06/01
Fakel Novyi Urengoy
Zenit St. Petersburg
25
25
25
22
22
15
06/01
Dynamo Leningrad
Gazprom-Yugra Surgut
25
20
25
33
22
25
19
31
06/01
Yaroslavich Yaroslavl
Yenisey Krasnoyarsk
19
25
14
22
25
19
25
25
07/01
Belogorie Belgorod
Zenit Kazan
21
25
25
20
15
25
20
18
25
12
10/01
Kuzbass Kemerovo
Dynamo Leningrad
25
25
25
13
18
16
10/01
Nova Novokuybyshevsk
Yenisey Krasnoyarsk
23
25
21
25
15
25
17
25
18
12
10/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Ural Ufa
23
17
23
25
25
25
10/01
Fakel Novyi Urengoy
Zenit Kazan
18
19
20
25
25
25
10/01
Zenit St. Petersburg
Gazprom-Yugra Surgut
25
25
25
18
14
18
10/01
Dynamo Moskva
Belogorie Belgorod
25
25
27
20
18
25
10/01
Yaroslavich Yaroslavl
Lokomotiv Novosibirsk
21
17
25
22
25
25
23
25
13/01
Yenisey Krasnoyarsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
27
24
25
17
25
26
15
13/01
Kuzbass Kemerovo
Zenit St. Petersburg
21
27
25
25
12
25
29
13
18
15
13/01
Gazprom-Yugra Surgut
Zenit Kazan
10
17
19
25
25
25
13/01
Fakel Novyi Urengoy
Dynamo Moskva
25
25
25
23
13
18
13/01
Dynamo Leningrad
Ural Ufa
19
28
26
16
15
25
26
24
25
11
13/01
Nova Novokuybyshevsk
Yaroslavich Yaroslavl
25
22
25
21
15
17
25
22
25
7
13/01
Belogorie Belgorod
Lokomotiv Novosibirsk
25
25
29
23
13
27
20/01
Yenisey Krasnoyarsk
Dynamo Leningrad
30
22
15
25
13
28
25
25
15
15
20/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Nova Novokuybyshevsk
18
20
20
25
25
25
20/01
Zenit St. Petersburg
Ural Ufa
25
25
19
25
21
23
25
20
20/01
Dynamo Moskva
Gazprom-Yugra Surgut
25
25
25
23
14
21
21/01
Lokomotiv Novosibirsk
Fakel Novyi Urengoy
16
33
25
27
25
31
21
25
21/01
Zenit Kazan
Kuzbass Kemerovo
25
25
22
25
15
21
25
12
21/01
Yaroslavich Yaroslavl
Belogorie Belgorod
11
21
21
25
25
25
27/01
Lokomotiv Novosibirsk
Kuzbass Kemerovo
26
25
23
25
24
15
25
17
27/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Leningrad
26
25
19
24
28
21
25
26
27/01
Zenit Kazan
Yenisey Krasnoyarsk
25
25
25
17
23
16
27/01
Dynamo Moskva
Ural Ufa
21
25
13
25
15
25
23
25
20
8
27/01
Belogorie Belgorod
Gazprom-Yugra Surgut
25
24
21
12
21
26
25
25
27/01
Yaroslavich Yaroslavl
Fakel Novyi Urengoy
25
14
25
18
15
22
25
19
25
17
29/01
Zenit St. Petersburg
Nova Novokuybyshevsk
25
25
25
23
23
20
01/02
Dynamo Leningrad
Nova Novokuybyshevsk
17
25
21
25
11
25
17
25
21
15
03/02
Yenisey Krasnoyarsk
Zenit St. Petersburg
18
16
25
16
25
25
21
25
03/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yaroslavich Yaroslavl
19
22
25
23
25
25
17
25
03/02
Zenit Kazan
Ural Ufa
25
17
25
25
15
25
20
17
04/02
Kuzbass Kemerovo
Dynamo Moskva
25
25
25
23
12
15
23
27
25
15
04/02
Fakel Novyi Urengoy
Belogorie Belgorod
16
25
25
24
12
25
23
19
26
15
05/02
Gazprom-Yugra Surgut
Lokomotiv Novosibirsk
23
23
25
27
25
25
21
29
08/02
Kuzbass Kemerovo
Belogorie Belgorod
25
16
25
25
16
25
18
22
09/02
Ural Ufa
Lokomotiv Novosibirsk
31
23
25
15
7
29
25
23
25
15
10/02
Yenisey Krasnoyarsk
Dynamo Moskva
25
25
19
27
27
25
10/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit St. Petersburg
15
28
19
25
30
25
10/02
Fakel Novyi Urengoy
Gazprom-Yugra Surgut
25
25
25
22
19
16
10/02
Zenit Kazan
Nova Novokuybyshevsk
25
25
28
17
19
26
10/02
Dynamo Leningrad
Yaroslavich Yaroslavl
23
25
25
25
25
21
14
21
17/02
Yenisey Krasnoyarsk
Lokomotiv Novosibirsk
26
27
25
25
28
25
22
19
17/02
Fakel Novyi Urengoy
Kuzbass Kemerovo
22
25
19
23
25
17
25
25
17/02
Zenit Kazan
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
19
11
19
17/02
Zenit St. Petersburg
Dynamo Leningrad
25
26
23
25
18
24
25
19
17/02
Dynamo Moskva
Nova Novokuybyshevsk
25
25
26
25
17
21
28
14
17/02
Belogorie Belgorod
Ural Ufa
25
23
27
25
22
25
25
19
17/02
Yaroslavich Yaroslavl
Gazprom-Yugra Surgut
22
23
23
25
25
25
23/02
Belogorie Belgorod
Yenisey Krasnoyarsk
24/02
Kuzbass Kemerovo
Gazprom-Yugra Surgut
24/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Moskva
24/02
Nova Novokuybyshevsk
Lokomotiv Novosibirsk
24/02
Ural Ufa
Fakel Novyi Urengoy
24/02
Zenit Kazan
Dynamo Leningrad
24/02
Zenit St. Petersburg
Yaroslavich Yaroslavl
02/03
Lokomotiv Novosibirsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
02/03
Fakel Novyi Urengoy
Yenisey Krasnoyarsk
02/03
Zenit Kazan
Zenit St. Petersburg
02/03
Dynamo Leningrad
Dynamo Moskva
03/03
Nova Novokuybyshevsk
Belogorie Belgorod
03/03
Gazprom-Yugra Surgut
Ural Ufa
03/03
Yaroslavich Yaroslavl
Kuzbass Kemerovo